O nás

PBJK!

Sme Ikonopisecká dielňa sv. Juraja, Poprad. Venujeme sa ručnému písaniu ikon, dodržiavajúc technický a duchovný kanón písania ikon. Nasledujeme byzantskú líniu, od roku 2012. Naším patrónom je svätý Juraj, patrón kresťanských rytierov. Keďže na predmestí Popradu v Spišskej Sobote stojí gotická stavba, kostol svätého Juraja, kde sa nachádza hlavný oltár sv. Juraja z roku 1516, dielo Majstra Pavla z Levoče, prijali sme s úctou sv. Juraja za nášho patróna. 

Pomáhame prispieť k zachovaniu národného a kultúrno-historického dedičstva našich predkov.Modlitba ikonopisca

"Božský Majster,
horlivý Umelec všetkého stvorenia,
osvieť pohľad tvojho sluhu,
chráň moje srdce,
drž a riaď moju ruku,
aby som s úctou a dokonalosťou
mohol predstaviť tvoju podobu
na chválu, radosť krásu
tvojej svätej Cirkvi, Amen."


“Naše začiatky rok 2012”

Ikonopisecká dielňa sv. Juraja
ikony