Náboženská predajňa

Úvod O ikone

O ikone


Ikona je dielom založeným na tradícii a kánonoch vyvíjaných v priebehu storočí.


Ikona (z gréckeho výrazu εικων [eikón] – obraz), nie je obraz ani portrét.
Je to modlitba vo farbách, je Božím slovom.


Ikona je Božie slovo, ktoré sa stalo viditeľné. Nezobrazuje pozemské výjavy, ale sprístupňuje veriacemu pohľad do nadpozemského, sakrálneho priestoru.

Ikony sú umením symbolickým, vyjadrujú myšlienku, že všetko na svete je len akýmsi obalom, za ktorým sa skrýva vyšší zmysel.


Písanie ikon - k základným vyjadrovacím prvkom patria: predpísaná proporcionalita (proporcie postáv sú často deformované a zobrazovania sú statické), prísna frontalita postáv, monumentalita, pohybová a farebná symbolika, obrátená perspektíva.

Písanie ikon sa riadi predlohami, vzorkovníkmi a prísnym duchovným a technickým kanónom (napr: ruky sa líšia významom gesta - učiteľ, žehnanie..., odev Bohorodičky zvyčajne zdobia tri hviezdy na hlave a ramenách ako symbol panenskosti).

Delenie priestoru na pravú a ľavú stranu. Pravá strana je spájaná s dobrom a večným životom, ľavá strana so zlom a večným zatratením.

Nápisy na ikonách:

Ikona Krista: IC - (IHCOYS) - Ježiš
                     XC - (XPICTOC) - Kristus
                     WOH - Ten ktorý je

Ikona Bohorodičky: MP - (METER) - Matka
                               OY - (THEOU) - Božia

Farebná symbolika:

Ikona Krista: 
červená - (odev dotýkajúci sa tela) znamená, že pochádza z neba, symbolizuje božský pôvod
modrá - (vrchný plášť) znamená, že prišiel na zem a stal sa človekom, symbolizuje pozemský pôvod


Ikona Bohorodičky:
modrá - (spodné rúcho) znamená, že jej pôvod je pozemský
červená - (vrchný plášť)  znamená, že bola vzatá do neba

Odev:
Zakrýva telesnosť postáv veľkými plochami, členenými záhybmi bez zvýraznenia objemu a potlačenej hmotnosti.

Zlaté hviezdy:

na Máriinom závoji sú symbolom jej večného panenstva.


Perspektíva:
Je prevažne obrátená, prísne osová a symetrická.

Svetlo:
"Nebeské svetlo ikon." - vyžaruje z postáv a nevrhá tieň.
ručne písané ikony

www.ikony.sk


Hand made

100% ručná práca.

Kontakt

info@ikony.sk

Copyright 2023 - 2024 © ikony.sk